שנה למבצע "גאולה מרצון": נשותיו לשעבר של גואל רצון משתקמות בסיוע וליווי של משרד הרווחה. הרצוג:" בקרוב נציג את מסקנות הוועדה לאיתור כתות פוגעניות בישראל, אשר תקבע נהלים להתמודדות מערכת הרווחה עם פגיעת כתות"

כלים

בתאריך 12.1.11 יצוין שנה למבצע "גאולה מרצון", בו שוחררו נשותיו של הביגמיסט גואל רצון. מרגע סיום המבצע ועד היום מלווה משרד הרווחה והשירותים החברתיים את הנשים וילדיהן. מדובר ב- 20 נשים ו- 40 ילדים. כאמור, חלקו של המשרד לא הסתיים עם הצלחתו של מבצע החילוץ. במהלך השנה המשרד בחן את צרכי הנשים, טיפל וליווה אותן באופן אינטנסיבי וכן סיפק מענים ופתרונות לנשים על מנת להבטיח את שלומן של הנשים וילדיהן, זאת מתוך הבנה שהנשים והילדים בסיכון ובמצוקה. כל זאת בסיוע עו"ס בכירים מעיריית ת"א.

כל הנשים וילדיהן מצויות תחת פיקוח ומעורבות טיפולית של צוותי משרד הרווחה.משרד הרווחה גם פועל מול משרדי הממשלה השונים בכדי להבטיח טיפול נאות בנשים וילדיהן לצורך שילובם מחדש בחברה. אצל רוב הנשים אנו עדים להתקדמות בתהליכי שילובן מחדש בקהילה.

רובן כבר עזבו את המקלטים לנשים מוכות ונמצאות בשלבים שונים של שילוב בקהילה, חלק מהנשים קיבלו סיוע מוגדל של מענקים לדיור קבע וחלקן כבר בדירות הקבע. כל הנשים והילדים הזקוקים לטיפולים פסיכולוגיים מקבלים אותם באופן סדיר.

כמו כן, משרד הרווחה בשיתוף עם גופים ציבוריים פועל להבטחת תוכניות ייחודיות לשיקומן של הנשים, כמו השגת מלגות ללימודים אקדמאיים לשתיים מהנשים, שכבר החלו בלימודים לתואר ראשון.

כזכור ב- 12.1.10, בתום חצי שנה של הערכות חשאית, יצא לדרך המבצע המורכב ורחב ההיקף לחילוץ 20 נשים ו- 38 ילדים של גואל רצון. משרד הרווחה והשירותים החברתיים היה מבין מובילי המבצע. המשרד הכין תוכנית מדוקדקת למבצע, הכוללת חוות דעת על הסיכון הכרוך בכך,הכנת מבנה לשהייתם של הנשים והילדים לאחר החילוץ, בניית מסגרות טיפוליות מתאימות וכו'.

התכנית כללה 20 צוותי פעולה מיוחדים שהקים משרד הרווחה, המונים 150 אנשי מקצוע וכוח עזר ממשרד הרווחה ומעיריית ת"א, שתפקידם היה להיכנס לזירות השונות ולהעניק ליווי מקצועי צמוד לנשים, לילדים ולתינוקות. בצוותים נכללו עובדים סוציאליים, חוקרי ילדים, פסיכולוגים פסיכיאטרים, ומומחים לתחום. הפעולה תואמה והובלה במשותף על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים, המשטרה,משרד המשפטים ועיריית תל אביב .

שר הרווחה, יצחק הרצוג: "פרשת גואל רצון היוותה איתות ברור לאפס סובלנות כלפי פגיעה בנשים וילדים והעלתה לסדר היום בישראל את המודעות לסכנה הקיימת בהשתייכות לכתות והתהליך הנפשי הקשה והממושך שעובר על נפגעי הכתות. בקרוב נציג את מסקנות הוועדה לאיתור כתות פוגעניות בישראל, אשר תקבע תיקבע נהלים להתמודדות מערכת הרווחה עם פגיעת כתות".

מנכ"ל משרד הרווחה נחום איצקוביץ מדגיש כי: " משרד הרווחה ימשיך לסייע בשיקומם המלא של הנשים וילדיהן ולהעמיד משאבים כספיים ומקצועיים ככל שידרשו למען מטרה זו: המשך תוכניות הטיפול והשיקום על פי תוצאות האבחונים שנעשים לנשים וילדיהן, שיקום תעסוקתי וליווי הנשים לחיים עצמאיים , המשך התמיכה והליווי של הילדים במסגרות החינוך והמסגרות התומכות בקהילה, המשך הסיוע הכלכלי ברכישת ציוד, טיפולי שיניים, הסרת קעקועים רוב הגורמים שהיו שותפים לחילוץ הנשים, סיימו את תפקידם עם סיום המבצע. מי שממשיך ללוות את הנשים בשיקומן, הם העובדים הסוציאליים".