שלמה המלך

(דעות)

לו היו הסיקריקים, חבורת הקיצוניים האלימה בעדה החרדית, מעיינים מעט בספרי הקודש ובמקורות היהודיים, היו מגלים כי אין המקרא מורה על השתקת נשים ועל הדרת נשים, אלא ההיפך הוא הנכון. המקרא מעודד שיח נשים ושירתן, וכל הטוען אחרת עושה זאת ממניעים חשוכים