שכם

(הדופק הפוליטי)

גוש שלום: ריסוס צלבי קרס הוא מעשה מתועב בכל מקום – ובמיוחד במקום קדוש לדת היהודית. קבר יוסף בשכם הוא שטח פלסטיני - על הרשות לשמור שלא יפגע