שובה

(זיהום ליד הבית)

עמותת 'אדם טבע ודין' פנתה אתמול  למשרד להגנת הסביבה בדרישה שזה יספק הסברים בעניין פעילות לא חוקית בצפון הנגב של אתרי קומפוסט לא מורשים, רפתות ולולים.  "ברחבי הנגב הצפוני פועלים לפחות ארבעה אתרי קומפוסט בלתי מוסדרים ואילו שמותיהם: "קומפוסט שילוני" במושב כפר וורבורג, אתר "רותם ומאור" במושב אוהד, אתר "קומפוסט בס" במושב שובה וכן אתר קומפוסט במושב מבטחים. אתרים אילו קולטים פסולת רפתות ולולים ומעבדים אותה לכדי קומפוסט באופן שאינו עומד בתקנים בהם מחויבים אתרי קומפוסט מורשים" נכתב במכתב עליו חתומה עו"ד שלי לב. "נוסף על האתרים המתוארים לעיל, רפתות באזור נמנעות מסילוק זבל פרות ומעבדות את הפסולת באופן מקומי ובלתי מוסדר"

(הדופק הפלילי)

biblestolכתב אישום חמור, המייחס ביצוען של 17 עבירות פריצה לבתי כנסת באזור הדרום ומרכז הארץ וגניבת גווילים של 30 ספרי תורה, יוגש ביום שישי נגד שני נאשמים - תושב י-ם ותושב חדרה