במכתב שנשלח היום לשרי הממשלה, קוראים חברי שדולת ארץ ישראל בכנסת להפקיע מאהוד ברק את הסמכות בעניין השכונות יובל וחרשה ולקבל החלטה על הכשרת השכונות באופן מיידי. חברי השדולה: " שר הביטחון אינו מסוגל מטעמים פוליטיים לקבל את ההחלטה הציונית המתבקשת בנושא זה"

במכתב קראו חברי שדולת ארץ ישראל בכנסת להכשיר מיידית את שכונות היובל וחרשה. בעוד פחות מחודש, על הממשלה להודיע לבג"צ על עמדתה בנוגע לשכונות יובל וחרשה.

לפי חברי השדולה, קיימות דרכים משפטיות ראויות להכשרת שכונות היובל וחרשה. לדבריהם, שר הביטחון אינו מסוגל – מטעמים פוליטיים – לקבל את ההחלטה הציונית המתבקשת בנושא ובמקום זה, הוא פנה לנשיאת בית המשפט העליון בבקשה לדחות את התשובה בששה חודשים, "כאילו עד אז יהיה דמם של תושבי השכונות הללו שנפלו בגבורה בקרב – אדום פחות", כתבו חברי השדולה. הם הוסיפו עוד כי "ברור שבממשלה עצמה יש רוב מובהק להחלטה כזו".

במכתב שנשלח היום, חברי שדולת ארץ ישראל בכנסת הזכירו כי שכונות יובל וחרשה הוקמו במימון ותמיכה של ממשלות ישראל, ואך בשל אי-השלמת הליכי תכנון מאיימים צווי הריסה על עצם קיומן.

הם עוד הדגישו כי עתידן של אותן שכונות תלוי בהחלטת הממשלה: "בג"צ דרש תשובה החלטית וברורה, ורמז כי באם לא תודיע הממשלה על החלטה חיובית להכשיר את השכונות, ינתן צו המורה על הריסתן. הליך הכשרה כגון זה הנדרש לשכונות אלה, שהוקמו על אדמות מדינה ואדמות סקר, מתבצע בהיקפים נרחבים ובאופן שגרתי באזורים אחרים בארץ, ולמעשה שתי השכונות מופלות לרעה אך ורק בשל מיקומן באזורי יהודה ושומרון, והליכי ההכשרה שלהן עוכבו מנימוקים בלתי-ראויים".

חברי שדולת ארץ ישראל הזכירו במכתבם את רס"ן רועי קליין ז"ל ורס"ן אלירז פרץ ז"ל אשר חיו בשכונת היובל בעלי. לדבריהם, בדומה לשני גיבורים אלו, כך הינם תושבי שכוננת היובל וחרשה: "חלוצים ציוניים התורמים רבות לביטחון מדינת ישראל". הם עוד כתבו: "אנו סבורים שמדינת ישראל צריכה לאמץ אל לבה חלוצים אלה, ולא לגדוע במו-ידיה את בתיהם ואת מפעל חייהם".