ibanewsje"ישראל בצרות בבמה העולמית, ואנחנו משתדלים להעביר את המסר, אם רק יתנו לנו הזדמנות נלחם על גלי האתר באלג'זירה המשודרת בשפה האנגלית ", כך אמר הערב סטיב ליבוביץ', מנהל המחלקה לשפה האנגלית ברשות השידור

כלים

באולפן נקדי בירושלים התכנסו הערב כשלוש מאות אורחים לחגוג ולציין 20 שנים לשידור המהדורה "IBA NEWS" . יו"ר הכנסת רובי ריבלין ברך את הנוכחים ואמר כי: "גם אויבנו המרים מודים שבישראל הדמוקרטיה חיה ובועטת, שידור ציבורי הוא חלק אינטגראלי מהדמוקרטיה ועליו להיות עצמאי ולא תלוי בממשלה."

אורחים רבים מהארץ ומהעולם נכחו בערב. גם את צופי המהדורה הנאמנים לא שכחו, ובמהדורות החדשות האחרונות קראו להם להצטרף לאירוע. מתוך מאות פניות שהגיעו למערכת הוזמנו כמאה צופים.

מהדורת החדשות באנגלית משודרת ברשות השידור מאז אוקטובר 1990, בנוסף לצופי המהדורה הישראלים, נחשפים למהדורה מיליוני צופים בארה"ב, באירופה ובמדינות נוספות, כמו-כן, המהדורה משודרת מידי יום באינטרנט, באתר רשות השידור.