יו"ר הכנסת בהרצאה בדבר חופש הביטוי בפני חניכי קורס קצינים של משטרת ישראל באוניברסיטת חיפה: "סביר להניח שהיום בגין היה מואשם בכך שהוא איננו פטריוט מספיק; בכך שאיננו ימני מספיק". עוד אמר ריבלין כי הוא אינו רואה בתפקיד יו"ר הכנסת כתפקיד ייצוגי אלא כמי שעומד בראש הרשות המחוקקת

"אני, אינני רואה בתפקיד יו"ר הכנסת תפקיד ייצוגי. יו"ר הכנסת עומד בראש הרשות המחוקקת. בכך הוא מקביל, לנשיא בית המשפט העליון העומד בראש הרשות השופטת, ולראש הממשלה, העומד בראש הרשות המבצעת", כך אמר אתמול (יום א') יו"ר הכנסת ראובן ריבלין בדברים שנשא בפני חניכי מחזור 12 של קורס קצינים של משטרת ישראל וחבצלות, הלומדים בתוכנית לימודים לתואר ראשון בחוג ללימודים רב תחומיים באוניברסיטת חיפה.

נושא הרצאתו של ריבלין היה חשיבות חופש הביטוי במדינה דמוקרטית והוא הציג את תפיסותיהם הליברליות בדבר חשיבותו הרבה של חופש הדיבור של זאב ז'בוטינסקי ומנחם בגין שעומדות בבסיס התפיסה הלאומית-ליברלית.

בהקשר זה סיפר ריבלין על הצעתו של בגין בשנת 1956 לתיקון "חוק יסוד הכנסת", בו הציע להכניס סעיף הקורא להגבלה עצמית של בית הנבחרים, המבצר את מעמד חופש הביטוי ואוסר, בין היתר, על הכנסת לחוקק חוק שיש בו הגבלת חופש הביטוי בכתב או בעל פה.

"סביר להניח שהיום בגין היה מואשם בכך שהוא איננו פטריוט מספיק; בכך שאיננו ימני מספיק, בכך שהוא נתון לכאורה להשפעתם ההרסנית של אליטות מהשמאל", אמר והוסיף, "אילו הצעתו של בגין הייתה מתקבלת 'חוק החרם' והצעות חוק נוספות, - פרי גאוותה המפוקפקת של הכנסת ה 18 - המגבילות את חופש הביטוי, לא היו כלל מובאות להצבעה".

עוד הוסיף ריבלין כי גם היום הוא מאמין שרק נימוקים כבדי משקל מסוגלים להצדיק פגיעה בחופש הביטוי וכאשר מדובר בחברי כנסת, חופש הביטוי אמור להיות כמעט מוחלט. "אני שייך למסורת לאומית-ליברלית גאה המאמינה ביחיד, בחופש הביטוי שלו ובחופש ההתארגנות שלו, כמו גם בזכותו להיות חלק מלאום, חלק מחברה, עם ומולדת", ציין.

"רבים מחברי הקואליציה היום כלל לא מכירים את החוויה של הנרדפות, את חווית הגלות באופוזיציה, את המאבק למקור פרנסה כאשר אינך חבר ה'הסתדרות'. הם, נולדו לתוך הליכוד או גוש הימין, כמפלגת שלטון. לצערי, הם שכחו את המדרון התלול לעיתים שבין משילות לבין סתימת פיות, חס וחלילה.

לעיתים נדמה, שגם חבריי הצעירים לליכוד, שכחו את הקרקע האידיאולוגית עליה צמחה וממנה ניזונה המפלגה. אבל המשחק דמוקרטי מכריח אותנו לזכור כי לא לעולם חוסן. ההגנה על חופש הביטוי, תהיה שוב הכרחית גם ל"רוב", ביום בו הוא יהפוך למיעוט", אמר.

יו"ר הכנסת אף ציין את חשיבותה של אוניברסיטת חיפה בחוויה הישראלית, כמקום שממחיש את החיים המשותפים בישראל ומייצג את החוויה הישראלית בצורה המוחשית ביותר.