רות קלדרון

(אמנות)

דברי ימיה של האמנות הישראלית נרשמים בדיעבד. שנות ה-50 ה-60 וה-70 באמנות הישראלית מדגישות בעיקר את פעילותם של קבוצות כמו אופקים חדשים, 10+, ואת תחילתה של האמנות המושגית בארץ. גם דברי ימיו של עובדיה אגסי נרשמים לאחר מותו

(בארץ)

tiyulpesahתנועה פוליטית חדשה, "אשכול". הוקמה על ידי צעירים וצעירות דתיים וחילונים ודוגלת ביצירת זהות ישראלית משותפת לכלל הפלגים היהודים בארץ. באמנת התנועה נכתב שחבריה מבקשים להפגיש את גווניו השונים של העם היהודי כדי ללמוד זה ומזה ולהקים ביחד מיזמים מעשיים בחברה הישראלית

(הדופק הפוליטי)

DSCF4491עלמא- בית לתרבות עברית, רשת בתי המדרש בישראל, וארגונים נוספים התכנסו היום לכינוס חירום בעקבות מכתב הרבנים נגד מכירה והשכרת דירות לערבים. הארגונים היהודיים הביעו את התנגדותם למכתב הרבנים