kara_ayoob"העם בישראל לא ייתן יד להקפאת בנייה באיו"ש ולא לוויתורים על חלקים בארץ ישראל תמורת טובות הנאה שמנסה מזכירת המדינה האמריקאית לפתות אותנו בהן, שהרי הזכות על הארץ היא היסטורית ועמדותינו לשמור על הארץ הן אידיאולוגיות", כך אומר סגן השר לפיתוח הנגב והגליל ח"כ איוב קרא

"הפיתויים של קלינטון לא הופכים את המציאות לטובה יותר, וכל עוד השיחות עם אבו מאזן לא מתקיימות בעזה, אין טעם להמשיך את המו"מ, וכל עוד אבו מאזן אינו יכול לדרוך על אדמת עזה כי השולטים בה לא מתפתים ודבקים בהטבה של ה- 72 בתולות, לא נוכל להיגרר אחר הבטחות סרק". כך אמר סגן השר לפיתוח הנגב והגליל ח"כ איוב קרא במפגש עם אורחים מארה"ב.

סגן השר קרא הוסיף: " אם יהיה שקט בעזה וראש הממשלה נתניהו ואבו מאזן יוכלו לדלגו בין עזה לירושלים, יהיה אפשר איכשהו לחשוב על מחוות ולחשוב על כיוון חיובי ומעשי של תהליך כלשהו עם הרש"פ, ומאחר שאינני רואה דבר זה קורה בזמן הקרוב אז אני יוצא מנקודת הנחה שאין טעם לדבר על מחוות, והצעת טובות הנאה תמורת הקפאה נראית לי חצופה ומעליבה".