קידום שיוויון מגדרי

(זכויות האדם)
גילוי מנהיגות מגדרית - יו"ר נעמת הגב' גליה וולוך. צילום: Itamat12345

בצעד חסר תקדים - מנהיגות נשית וזקיפות קומה אל מול מערכות הכוח ואל מול עוצמת מערכת המשפט בישראל - הגב' גליה וולוך יו"ר נעמת: "הנהלת בתי המשפט לא ראויה לפרס "קידום שיוויון מגדרי", מטעם נציבות שירות המדינה בעקבות יחסה של הנהלת בתי המשפט לעוזרות המשפטיות.