קיבוצים שיתופיים

(בארץ)

סקר: 80% מחברי הקיבוצים סבורים שהם מקבלים יותר שירותי בריאות, רווחה וחינוך, מאשר המדינה נותנת לאזרחיה. ממצאים נוספים: מרבית החברים מרוצים ממצבו הכלכלי של קיבוצם, וממצבם הכלכלי והחברתי, מהעבודה, ומהיחס לותיקים. פחות מרוצים ממידת השפעתם על החלטות בקיבוץ, מהיחסים בין-אישיים בו, ומהשינויים בקיבוץ