קבוצת קומבה

(עורכי דין)

המגזין הבריטי Acquisition International בחר במשרדים כספי ושות', אפיק תורג'מן והרצוג פוקס נאמן לפרסי ההצטיינות שלו לשנת 2011. המגזין הבריטי בחר 3 משרדים ישראלים בין הפירמות הזוכות בפרס המחולק מידי שנה משרדים מכל רחבי העולם. לפרס פירמת המיזוגים והרכישות של השנה נבחר משרד אפיק תורג'מן ומשרד כספי נבחר בתחום הבנקאות והמימון