hafganazfatבתום ישיבת הנהגת ההורים ומטה מאבק החינוך בצפת הערב הוחלט – שביתת מערכת החינוך בצפת נמשכת, הפגנות המחאה יתחדשו מחר בשעה 10.00 בכיכר אגד בעיר. "כרגע נראה כי המצב בצפת אינו על סדר היום של שר החינוך גדעון סער ועל כן הנהגת ההורים ומטה המאבק החליטו להמשיך ולהשבית את הלימודים בעיר" אמר הערב ראש עיריית צפת אילן שוחט "אנו ממתינים בסבלנות לשר החינוך שיגלה מנהיגות, יבין את גודל השעה וחומרת המצב ויסייע לנו לפתור את המשבר, נכון לעכשיו ארגוני ההורים בעיר אינם מוכנים לקבל כל תשובה אחרת"

העיר צפת, בה שבתו היום כ-3,500 תלמידים מכל מוסדות החינוך בעיר [למעט החינוך המיוחד] נכנסת ליומה השני של השביתה. במהלך היום נמשכו הניסיונות לפתור את המשבר, ובמקביל נערכה בבוקר הפגנה בהשתתפות עשרות הורים ותלמידים אשר מחו כנגד גזרות משרד החינוך.

כזכור, מאבקה של צפת, אשר זוכה לתמיכה ציבורית רחבה הינו בגין גזרות מטעם משרד החינוך אשר נכנסו לתוקף עם פתיחת שנת הלימודים ובהן ביטול השתתפות המדינה בשכר לימוד לילדים בגילאי 3, וצמצום דרסטי בסבסוד ההסעות מ1,700 תלמידים ל600 בלבד.

"אי אפשר להחיל על צפת, עם התנאים הייחודיים שלה, מה שמבקשים להחיל בערים אחרות, אנו לא נוותר ונחריף את המאבק בהפגנות וצעדי המחאה, אשר אף יועתקו אל מחוץ לגבולות העיר, עד אשר תתבטל הגזירה" טענו ארגוני ההורים העירוניים שהבטיחו כי בהפגנה שתתקיים מחר ישתתף קהל רב מתושבי העיר אשר נרתם למאבק בשל חומרת המצב "אנו ממתינים לפגישה עם שר החינוך בכל עת שיקבע, כרגע העיר ממשיכה בשביתתה" אמר ראש העיר שוחט.