צביקה גולדברג

(מאמרים - חברתי)
"מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול" מובטל? הקמפיין, שהופק בתרומה על ידי פרסום יהושע /TBWA

כשאהיה גדול, אני רוצה להיות כמו אבא שלי - מובטל. ארגון 'בעצמי', הפועל למעלה מ- 20 שנה לשילוב וקידום אוכלוסיות מעוטות-ההזדמנויות בתעסוקה יציבה והוגנת, יוצא בקמפיין המציע תשובה אלטרנטיבית לשאלת ה"מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול" הקמפיין, שהופק בתרומה על ידי פרסום יהושע /TBWA נועד לערער על תפיסה רווחת בקרב הציבור, כי אנשים השרויים באבטלה מתמשכת בוחרים בכך, ואינם מעוניינים לעבוד - למעלה מ- 500,000 נשים וגברים מעוטי-הזדמנויות שנסיבות חייהם וסביבתם הובילו לכך שהם מצויים בניתוק מתמשך ממעגל העבודה.

(כלכלה צודקת)

עובדי חברת "ש.י.ר.ן" המפעילה את שקמיות צה"ל יקבלו שכר מינימום ולא יזדקקו עוד להבטחת הכנסה. כך נקבע בהסכם שחתמה ההסתדרות עם הנהלת החברה. כמו-כן נקבע כי עובדים המועסקים בחברה מעל 3 שנים יקבלו 195 ₪ מעל שכר המינימום, בכל מצב, גם אם שכר המינימום יעלה בעתיד. מדובר ברוב המכריע של עובדי החברה שרובם עובדים ותיקים