שר התשתיות נענה לבקשתו של ח"כ מגלי והבה והתחייב לבצע את הסכם הפיצוי לבעלי הקרקעות הדרוזים שצינור הגז והפרויקטים הנוספים עוברים בשטחם.סגן יו"ר הכנסת ח"כ מגלי והבה (קדימה) פנה היום במליאת הכנסת לשר התשתיות בשאלת הפיצויים לבעלי האדמות שבשטחם מתבצעות עבודות הנחת צינור הגז, אשר החלו אתמול ועתידות להימשך עד לסוף שנת 2010

ח"כ והבה: "צר לי כי כשהשר והממשלה מדברים על החלטת הממשלה, הם לא מזכירים באותה נשימה את הסכם הפיצויים לבעלי האדמות שסוכם לפני כחצי שנה ולפיו התחייב מינהל מקרקעי ישראל להתחיל במתן התמורה לבעלי הקרקע "דונם תמורת דונם" עוד לפני תחילת העבודות בשטחם. הלכה למעשה, לא ניתן עד כה כל פיצוי לבעלי האדמות. הדבר הזה מביא לתסיסה בציבור ולהפגנות מצד בעלי האדמות שמשלמים את המחיר הכרוך בפגיעה באדמתם, שיודעים כיצד החלו ולא ניתן לשער כיצד יסתיימו ולמה יובילו".

שר התשתיות ענה בתשובה כי הממשלה ניצבת בפני דילמה קשה, אשר בצידה האחד קיים ההכרח בהעברת צינור הגז ומנגד ניצבים התושבים בעלי האדמות שבתחומם עובר את הצינור ונאלצים לשלם על כך את המחיר. השר ציין, כי נעשה מאמץ להעביר את כל התשלומים ולעמוד בהתחייבויות כלפי התושבים, ככל שמאפשר החוק והתחייב לעקוב אחר ביצוע התחייבויותיו של מינהל מקרקעי ישראל להעניק אדמות לבעלי הקרקעות בפרויקט הנחת צינור הגז ובפרויקטים נוספים להם התחייב והזמין את ח"כ והבה להציע דרכים לפתרון שיהיה מוסכם על תושבי דאליה ועוספיא.