נשיאות הכנסת אישרה את בקשתו של סגן יו"ר הכנסת, ח"כ כרמל שאמה לקיים דיון מהיר בועדת פנים בנושא: פרשת הולילנד –מה ניתן לעשות ע"מ למזער את הנזק. ח"כ שאמה: "עלינו לחסום הולילנד עתידי אך גם לנסות למזער את הנזקים שישנם ככל שניתן. ישנם פעולות שניתן לנקוט כעת שימזערו את הנזקים לגבי צביון ונוף העיר ירושלים והקופה העירונית. כחברי ועדת הפנים אנו צריכים להתגייס לטובת הנושא ולקיים דיון מעמיק בהקדם"