MN1_7467נשיא המדינה פתח הערב את אירועי הזיכרון לציון 15 שנים להירצחו של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל בטקס הדלקת "נר יצחק" במשכן הנשיא. הנשיא נשא דברים והדליק נר לזכרו של ראש הממשלה המנוח

כלים

בנאום שנשא תיאר הנשיא את הימים שקדמו לרצח ואת ערב הרצח והתייחס לדיווחים לפיהם הנוער אינו זוכר מי היה יצחק רבין:""נר יצחק" נדלק הערב במלאת חמש-עשרה שנה להירצחו. זהו נר של מחויבות לשלום. נדר שלהבתו לא תִכבֶּה לעולם. ממרגלות הר סיני ועד מורדות כיכר רבין עומד צו אחד לאורך כל הדורות: לא תרצח. לא תרצח אדם. לא תרצח רעיון. הרצח הוא פשע שאסור במחילה או במחיקה. אסור שזרם הזמן או הפיחות או הזחיחות או העייפות יסיטו אותנו מצו זה. אנו עורכים ערב זיכרון מפני שצריך להילחם בשיכחה. שיכחה כזו היא אויב האדם. היא גם סכנה לדמוקרטיה."

הנשיא תיאר את אופי מנהיגותו של רבין: "יצחק ידע שמנהיג אינו נח על זרי הדפנה של האתמול. הוא מנהיג לפי חזון. הוא ידע שבמציאות המהפכנית של היום, המתמהמה מסתכן. המעז מגיע למחוזות רחוקים וחזקים. יצחק לא חשש מהבאות כי הוא ידע שאין מנוס מהן ויש לפגשן פנים אל פנים. להפיק מהן את הדרוש כדי לקיים את המחר, גם במחיר הגבוה של שערי היום. יצחק היה נחוש להתקדם לעבר השלום, גם ביודעו את הקשיים מבית ומחוץ. הקשיים לא היו תיאורטיים. הוא חש ברוח גבית בבית ועמד מול רוח זועמת מבחוץ. הוא לא ניסה להמתיק מצבים קשים. לא ניסה להתחמק מהם. הוא לא השלה לא את עצמו ולא את זולתו. הוא ידע שהעימות עם המציאות החדשה כרוך בסכנות כבדות, אבל בו ולפעמים רק בו, טמונים גם הסיכויים הגדולים."

בסיכום דבריו אמר:"הדמעות לא יבשו. הנרות לא כבו. גם לא הערב. נחזור לשבועה הגנוזה בליבנו – לא נשכח את דמותו. לא ניפרד מדרכו. השלום צוואתו."

בטקס השתתפו משפחת רבין, בכירי סגל א' של מדינת ישראל, חניכי תנועות הנוער ותלמידי בית הספר על שם רבין בשוהם. דברים לזכרו של ראש הממשלה רבין נשא גם נציג המשפחה, יובל רבין.