GPOABG_3235נשיא המדינה לשר החוץ הבריטי וויליאם הייג: "מתקפת הטרור שאנו רואים כעת בכל העולם, מהווה רק נקודת אזהרה לכך שאם הידע והאמצעים יפלו לידיים מסוכנות - העולם יהיה בלתי נשלט."

נשיא המדינה שמעון פרס קיים הערב פגישת עבודה מדינית עם שר החוץ של בריטניה, William Hague Mr.. השניים דנו בהידוק היחסים בין המדינות, בקידום תהליך השלום מול הפלשתינאים ובנושאים מדיניים-אזוריים נוספים. השיחה שארכה כשעה התקיימה באווירה ידידותית ולאחר מכן עברו השנים לדון בארבע עיניים.

בפתח הפגישה אמר הנשיא לשר החוץ : "האיראנים לא רק מפתחים נשק גרעיני, אלא גם משמשים מרכז לטרור עולמי. תמיד ניתן למצוא קשר כלשהו בין איראן לבין הדברים שקורים בלבנון, בתימן ובמדינות נוספות. האיראנים אגרסיביים , יש להם כסף, הם אינם מכבדים את החוק ואני לא בטוח שמי שעומד מולם נוקט באגרסיביות מספקת בטיפול בבעיה."

הנשיא הוסיף כי "מאחר שהמדע והטכנולוגיה הם ניטראליים, הם לא הבעיה, אלא בידי מי הם נופלים ומתקפת הטרור שאנו רואים כעת בכל העולם, מהווה רק נקודת אזהרה לכך שאם הידע והאמצעים יפלו לידיים מסוכנות - העולם יהיה בלתי נשלט."

בהקשר של עזה הדגיש הנשיא פרס בפתח הפגישה :" כשדמוקרטיה מתמודדת עם ארגונים שאינם דמוקרטיים זה מסובך. כשמדינה שמכבדת את החוק פוגשת קבוצה שאינה עושה זאת זו בעיה. אני יודע שיש ביקורת כלפי ישראל ואני סבור כי מי שעושה דה לגיטימציה לישראל מעניק לגיטימציה לטרור. ואותו הסיפור תקף לעזה וחמאס. הבעיה של עזה היא אינה ישראל, אלא חמאס. "

שר החוץ הייג אמר בפתח דבריו לנשיא המדינה כי " בריטניה עוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות באיראן בנסיונותיה להגיע לנשק גרעיני, כמו כן בימים אלו אנו עוקבים אחרי הנעשה בסודאן, בתימן ובלבנון. ישנם נושאים רבים שבהם עלינו להיות פעילים ביותר כחברים במועצת הביטחון של האו"ם על מנת למנוע קונפליקט עתידי. אנו עסוקים רבות במקומות אלו, וכמובן מאחלים הצלחה להליך השלום באיזור."

במהלך הפגישה העלה הנשיא פרס כסוגיה מרכזית את נושא איומי ההסגרה של אישים ישראלים בכירים במערכת המדינית והביטחונית עם הגיעם לבריטניה ואמר כי ישראל אינה יכולה לחיות בשלום עם הניסיונות לבצע מעצרים אלו. הייג השיב בתגובה כי סוגיית המעצרים היא כללית ואינה קשורה ישירות לישראל וכי בשבועות הקרובים תקודם חקיקה שאמורה לפתור את הסוגיה.