חמישה ימים לאחר הגשת עתירה לבג"ץ נגד תכנית ויסקונסין, מגלה תגובת המדינה לעתירה כי הדיווחים בתקשורת על גוויעתה של התכנית היו מוצדקים. למעשה, הממשלה הודיעה היום רשמית לבג"צ כי תוכנית ויסקונסין תסתיים, מבחינה משפטית, עוד הלילה. בתגובת המדינה נמסר:

כלים
1. נכון לכתיבת שורות אלה, עתיד לפוג תוקפו של החוק המסדיר את תכנית "אורות לתעסוקה" (ראו סעיף 65 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד – 2004) ביום 29.4.2010, משזה לא הוארך על ידי הכנסת ושמאין בעת הנוכחית בפני הכנסת כל הצעה לקריאה שניה ושלישית להארכת תוקף החוק, לאחר שועדת העבודה והרווחה של הכנסת לא אישרה את העלאת הצעת החוק להצבעה בקריאה שניה ושלישית (נציין כי ממילא מליאת הכנסת אינה מתכנסת היום).

2. בנסיבות אלה, יפוג תוקפה של תכנית "אורות לתעסוקה" במוצאי יום 29.4.2010, ובכך מתייתרת – ולו לעת הנוכחית – הבקשה למתן צו ביניים...."

לדברי עו"ד אשרת מימון מהאגודה לזכויות האזרח: "לאור הפגיעה המתמשכת בזכויות החוקתיות של אלפי משתתפים משך קרוב לחמש שנים, אנחנו מברכים על סיומה של תכנית זו ועל מניעת הרחבתה לעוד אלפים נוספים, כפי שתכננה המדינה לעשות ביום ראשון הקרוב. זו העת בה המדינה יכולה להושיט יד אמיתית לעניי ישראל, לתקצב כראוי את השירות הציבורי, לתת שירותים תומכי-עבודה, ליצור משרות ראויות ולאפשר לאלפי עניים קיום בכבוד".

בעתירה שהגישו עו"ד אשרת מימון מהאגודה לזכויות האזרח, יחד עם עו"ד ד"ר אמיר פז-פוקס ממכון ון ליר דרשו העותרים - האגודה לזכויות האזרח, איגוד "סאוט אל-עאמל", עמותת "סנגור קהילתי", "הקשת הדמוקרטית המזרחית – שיח חדש" ו"שומרי משפט – רבנים למען זכויות האדם" למנוע את יוזמת התמ"ת להרחבת התכנית במתכונתה הניסיונית, ולבטל את הסמכויות השלטוניות הפוגעניות שהוקנו לקבלנים הפרטיים במסגרת התכנית.

משרד התמ"ת מפרסם הנחיות לפעולה למשתתפי תוכנית "אורות לתעסוקה" עקב סיום מועד תוקף החוק הלילה. משתתפי אורות לתעסוקה, גם אלו שקיבלו מכתבים מהמוסד לביטוח לאומי המפנה אותם למרכזי התעסוקה, צפויים לחזור לטיפול שירות התעסוקה ויידרשו להתייצב לשם קבלת גמלת חודש מאי החל מיום 9.5.10 בלשכת שירות התעסוקה במקום מגוריהם. המשרד הנחה את מנהלי המרכזים כיצד לסייע ביידוע המשתתפים בדבר מעבר לשירות התעסוקה והוקם מטה פעולה מיוחד במשרד.· הפעילות במרכזים תופסק לחלוטין למעט טיפול בהעברה מסודרת אל שירות התעסוקה בזמן הקרוב.

משרד התמ"ת הנחה את מנהלי מרכזי התעסוקה כיצד לסייע ביידוע המשתתפים בדבר המעבר לשירות התעסוקה, ואף הקים מטה פעולה מיוחד לגיבוי פעילות המרכזים. לצד זאת, מנכ"ל שירות התעסוקה הונחה ע"י המשרד כיצד לטפל במשתתפי תכנית אורות לתעסוקה.

החל מחודש מאי 2010 יידרשו כל משתתפי תכנית אורות לתעסוקה לקיים מבחן תעסוקה בשירות התעסוקה ועליהם לפנות ללשכות התעסוקה במקום מגוריהם החל מיום 9.5.10 לשם שמירה על זכאותם לגמלה. פעילות מרכזי התעסוקה תופסק לחלוטין, למעט העברה מסודרת בזמן הקרוב של המשתתפים אל שירות התעסוקה, וטיפול בתשלומי מענקי התמדה וכדומה. המשרד גם יפרסם מודעות בתשלום באמצעי התקשורת ברחבי הארץ על מנת להביא מידע זה בפני הציבור.

מוקדי מידע:

  • · מוקד מידע של המוסד לביטוח לאומי – 6050*
  • · מוקד מידע הורים יחידים (לבירור זכאות לסיוע בנושאי שמירה על ילדים, הכשרה מקצועית, לימודים, נסיעות לעבודה) – 1700702535
  • · נציגת פניות ציבור האגף למעונות יום במשרד התמ"ת (לבירור זכאות לסיוע בשמירה על ילדים)- 02-6662350