פסיונים

(הדופק הפלילי)

מכס נתב"ג מנע הברחה של למעלה ממאה ביצים נדירות של פסיונים - שיושמדו