daychickפמלה אנדרסון לח"כ אלכס מילר: "שוורצנגר שחרר את התרנגולות מהכלובים בקליפורניה, האם תהיה השוורצנגר הישראלי?" ועדת החינוך של הכנסת דנה היום בתנאי החזקת התרנגולות. יו"ר הוועדה, ח"כ אלכס מילר, אמר בדיון: "לא יעלה על הדעת שישראל תפגר אחר המדינות המפותחות". אתמול נפגשה פמלה אנדרסון עם ח"כ מילר וביקשה ממנו לפעול לשחרור התרנגולות מהכלובים

כלים

ועדת החינוך של הכנסת דנה היום בתקנות החזקת התרנגולות המטילות, אולם לא הכריעה האם הלולים שייבנו בקרוב במימון ציבורי בגובה 350 מיליון ש"ח יהיו לולי כלובים או לולי מעוף. יו"ר הוועדה ח"כ אלכס מילר ביקש לדחות את ההכרעה עד לקיום סיור בלולים. מילר: "חשוב לי לראות מקרוב את המצב. לא יעלה על הדעת שאנחנו מפגרים אחרי המדינות המפותחות בעולם. עלינו להתקדם, ואני ממש לא רוצה להשאיר את ההחלטה הזאת לבג"ץ. אי-אפשר לקבל החלטה שתגרום לקריסה כלכלית של העוסקים בתחום, ואי-אפשר לעשות זאת באופן שיבוא על חשבון בעלי החיים". ח"כ יואל חסון הוסיף: "במקרה הזה, ניתן למצוא נוסחה שתאפשר פרנסה טובה למי שעוסק בתחום לצד רווחה לבעלי החיים".

אתמול נפגשה פמלה אנדרסון, פעילה ותיקה לזכויות בעלי-חיים, עם ח"כ מילר, וסיפרה לו על המאבק לשחרור התרנגולות מהכלובים בקליפורניה, אוהיו ומישיגן."שוורצנגר שחרר את התרנגולות מהכלובים בקליפורניה, אתה יכול להיות השוורצנגר הישראלי", אמרה.

בדיון נכחו גם חברי הכנסת איתן כבל, דב חנין, מסעוד גנאים, ניצן הורוביץ ויואל חסון. חברי הכנסת ביקשו לאזן את הרכב הוועדה המייעצת אשר תוקם במסגרת התקנות. התקבלה הצעת ח"כ חנין להוסיף לוועדה נציג של המשרד להגנת הסביבה. כמו כן, התקבלה הצעת ח"כ יואל חסון שנציג ארגוני בעלי החיים ימונה ע"י השר להגנת הסביבה ולא ע"י שר החקלאות.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS