הצעת חוק של ח"כ נסים זאב לפטור מארנונה לבתי כנסת עוברת לקריאה ראשונה. לאחר דיון בועדת הכספים הוחלט היום להעביר את הצעת החוק של ח"כ נסים זאב בעניין פטור מארנונה לבתי כנסת (בהם מתקיימים שעורי תורה)  לקריאה ראשונה במליאה.

למרות שהדיון המוקדם בהצעת החוק עורר ויכוח סוער במליאה ביוזמת חברי כנסת מסיעת קדימה אשר התנגדו להצעה, בדיונים בועדה הוחלט להמשיך בהליך החקיקה  ולהעביר את ההצעה לקריאה ראשונה במליאה.  "הועדה החזירה עטרה ליושנה , אומרים בש"ס "בתי כנסת אשר שימשו מאז ומתמיד גם כבתי מדרש ללמוד תורה צריכים להמשיך לפעול במסגרת התפקיד ההיסטורי של "מקדש מעט".

ההצעה של ח"כ הרב נסים זאב הונחה על ידו על שלחן הכנסת לאחר שהגיעו אל חבר הכנסת תלונות רבות של בתי כנסת מרכזיים בירושלים ובערים אחרות על דרישות לתשלום של אלפי שקלים לארנונה על בסיס שעורי התורה המתקיימים בהם.  בעקבות כך,  יזם חבר הכנסת הרב נסים זאב את הצעת החוק אשר תעלה לקריאה ראשונה.