turkey_flag פגישה ראשונה ויוצאת דופן מאז המשבר הישראלי-טורקי נערכה השבוע בירושלים בין נשיא מפלגת הצעירים הטורקית, טונה בקלביק, שהגיע לביקור בישראל לבין פוליטיקאי ישראלי - חבר מועצת העיר ירושלים ויו"ר מפלגת העבודה בירושלים, חיליק בר

הפגישה, על רקע המשבר החריף והמתחים השוררים לאחרונה בין ישראל וטורקיה, נערכה בירושלים בין חיליק בר לבין טונה בקלביק , נשיא "מפלגת טורקיה חזקה" מפלגת הצעירים הראשונה והגדולה בטורקיה ויו"ר "ארגון הקהילה והדמוקרטיה" הארגון הצעיר הגדול בתורכיה.

בקלביק הינו אחד הכוכבים העולים הצעירים בשמי הפוליטיקה הטורקית, ובניגוד לדעתם של רבים במדינתו הוא הגיע לסבב פגישות בארץ כדי להפשיר את היחסים בין המדינות ובעיקר בקרב הדור הצעיר ועתיד ההנהגה הפוליטית בשתי המדינות. בקלביק הא נשיא המפלגה הצעיר ביותר בטורקיה ולפיכך ביקש להיפגש בישראל עם מנהיגים ופוליטיקאים צעירים ויזם את המפגש עם יו"ר מפלגת העבודה בירושלים וחבר מועצת העיר ירושלים ומחזיק תיק קשרי החוץ בעירייה - חיליק בר.

טונה בקלביק גילה כי מיליוני טורקים, בעיקר בקרב הצעירים, אינם חפצים במשבר, מעוניינים למנוע את החרפתו ורוצים להביא לפתרונו. לדבריו היוזמות העתידיות שהוא וחיליק בר מגבשים ופועלים להוציאם לפועל מטרתם לסיים את המשבר ולחזק את שיתוף הפעולה בין תורכיה לישראל. חיליק בר מסר כי בימים אלו, יוזמות לקירוב לבבות, בעיקר בקרב מנהיגים צעירים מישראל ומתורכיה הינן בגדר הכרח שכן "המדובר במנהיגות הפוליטית העתידית והקיימת בין המדינות ועלינו לחשוב על דרכים להפגת המשבר בין שתי המדינות". בר מסר כי הנהגה צעירה בשתי המדינות היא צינור חשוב למקבלי ההחלטות ברמה הלאומית.

הפגישה הראשונית בין השניים התקיימה בתיווכה של ד"ר ענת לפידות-פירילה, ממכון ון ליר בירושלים וכללה גם סיור בלשכת ראש העיר, במרפסת התצפית, סיור משותף במקומות הקדושים בעיר העתיקה ובכותל. בסיום הפגישה הבטיח בקלביק לבר לשמש שגריר של רצון טוב לירושלים וישראל. השניים שוקדים בימים אלה על הכנת ויישום תכנית לקירוב לבבות בין מנהיגים צעירים ישראלים ותורכים ובמסגרתה יפעילו ארגונים צעירים ישראלים ותורכיים על מנת לארגן סבב פגישות בין מנהיגות צעירה ישראלית ותורכית.