הערכת מצב מעודכנת של רשות התעופה האזרחית: ענן האפר הוולקני יגיע לישראל בריכוזים נמוכים ולא ישפיע על הטיסות. במשרד התחבורה וברת"א ממשיכים לעקוב אחר התפשטות הענן הוולקני. ענן האפר הוולקני הנמצא בדרכו לישראל לא צפוי להשפיע על תנועת המטוסים במרחב האווירי של ישראל. כך מתברר מנתונים מעודכנים שהתקבלו במשרד התחבורה וברשות התעופה האזרחית על ידי השירות המטאורולוגי הבריטי

כלים

בעקבות הערכת מצב שהתקיימה היום בצהריים ברשות התעופה האזרחית (רת"א), בהשתתפות רשות שדות התעופה (רש"ת) והשירות המטאורולוגי הישראלי הוחלט שלא לבצע שינויים בתנועה האווירית בישראל ולהמשיך כרגיל את כל הטיסות. מתחזיות מעודכנות שפרסם השירות המטאורולוגי הבריטי המנהל מעקב אחר התפרצות הר הגעש שבאיסלנד, עולה כי ריכוזי האפר הוולקני הצפויים להגיע לישראל הם ברמה נמוכה שאינה צפויה לסכן את תנועת המטוסים במרחב האווירי של ישראל.

במשרד התחבורה וברשות התעופה האזרחית (רת"א) ממשיכים לעקוב אחר התפשטות הענן הוולקני. במהלך הערב צפוי להתקבל עדכון נוסף באשר להתפשטותו של הענן לעבר המרחב האווירי של ישראל.