ח"כ עמיר פרץ ביקר הבוקר במפעל פרי הגליל שם נפגש עם מנכ"ל המפעל יו"ר הוועד והעובדים: פרץ אמר לעובדים כי המאבק על פרי הגליל הוא מאבק עקרוני והוא מיבחנה של הממשלה - האם היא מסוגלת לעמוד בהתחייבות כלפי אזרחיה בזכות הבסיסית להתפרנס בכבוד

עוד אמר פרץ כי בדיון שיתקיים מחר בוועדת הכספים הוא מתכוון להציע שני מסלולים לפתרון: האחד הוא מרכז השקעות -שיכיר במפעל כמפעל מאושר למרות שאין לו את היקפי היבוא הנדרשים.

הפתרון השני הוא קבלת הכרה רטרואקטיבית במסלול סיוע לתעסוקה שהמפעל היה זכאי לו בעת רכישת המפעל.