עמדות הציבור הערבי

(הדופק הפוליטי)
צילום: אילוסטרציה

המכון הישראלי לדמוקרטיה: עמדות הציבור הערבי - ניתוח עומק מתוך מדד הדמוקרטיה. אזרחי ישראל הערבים אינם מקשה אחת ועמדותיהם בנושאים הפוליטיים והדמוקרטים מגוונת ושונות ניתוח ממצאי מדד הדמוקרטיה מצביע על הטרוגניות רבה בחברה הערבית בישראל.