עבירות תנועה חשובות: חבר הכנסת יעקב כץ שאל את השר לביטחון פנים, בשאילתא שהוגשה בכנסת, על מדיניות המשטרה בכל הנוגע לעבירות תנועה "חשובות" ו"לא חשובות". כחלק מהמאבק של המשטרה בתאונות הדרכים הוחלט להתמקד בעבירות תנועה חשובות, ולרכז מאמצי אכיפה בעבירות איכות

כצל'ה שאל: כמה דוחות תנועה ניתנו בשנת 2009 בגין כל אחת מעבירות האיכות, וכמה לעבירות אחרות? מהו היעד של משטרת ישראל בתחום זה לשנת 2010? אילו עבירות מוגדרות כיום כעבירות איכות בתחום התנועה?

השר לבטחון פנים יצחק אהרונוביץ השיב:

מבירור הנתונים עולה כי בשנת 2009 נרשמו על-ידי משטרת ישראל 1,253,036 דוחות תנועה. יעד אגף התנועה לשנת 2009 התמקד בשלוש קבוצות איכות: עבירות הגורמות לתאונות דרכים; עבירות המשפיעות על חומרת התאונה ועבירות בריונות. כמו כן, נקבע כי אכיפה אחרת בהתאם לצורך מקומי תהא לא יותר מ-20% מסך האכיפה הכללי.

סך האכיפה בעבירות האיכות עמד בשנת 2009 על כ-85% מסך האכיפה הכללי כאשר ב-15% הנותרים נאכפו בעיקר עבירות חנייה ורשיונות.

במהלך 2009 נקבע כי האגף יתמקד בעלייה של 10% באכיפת חמש מעבירות האיכות ולהלן התפלגות מספר הדוחות שנרשמו: עבירת רכב דו-גלגלי – 3,311; עבירות הקשורות להולכי רגל – 127,497; חגורות בטיחות וקסדות – 271,822; מהירות מופרזת – אכיפה ידנית – 137,784; שכרות – 10,513.

סך הדוחות שנרשמו בחמשת העבירות הנבחרות עמד על 550,927 דוחות.

באשר ליעדי שנת 2010, הרי שנקבעו יעדים בעבירות איכות כדלקמן: סל אכיפה ארצי (40%) הכולל עבירות מהירות, חגורות בטיחות, שימוש בטלפון נייד ועבירות של משאיות ורכב דו-גלגלי; סל אכיפה משתנה (40%) הכולל עבירות בריונות ותעבורה, נסיעה על שול, קיפוח זכות בצומת, חניות נכים, נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית, כניסה לצומת לא פנוי, חציית קו הפרדה רצוף ועבירות הרשומות בתוספות הרביעית והשביעית לתקנות התעבורה; סל מקומי (20%) שייקבע ברמה המקומית על מנת ליתן מענה לתופעות מקומיות.