בשבוע הבא ידון בית המשפט לצדק בעתירה של עיריית אשקלון ושל הורי התלמידים בעיר, לחייב את הממשלה להשלים את הצבת המיגוניות במוסדות החינוך ברחבי העיר כפי שהתחייבה לעשות בתקופת מבצע עופרת יצוקה. בעוד כשבוע צפוי להתקיים דיון ראשון בבית הדין הגבוה לצדק בעניין בקשתה של עיריית אשקלון וועד ההורים העירוני לחייב את המדינה להציב מיגוניות במוסדות החינוך בעיר

כלים
במהלך המבצע ביצעה מערכת הביטחון סקר בדבר מצב מיגון מוסדות החינוך בעיר ומצאה כי יש צורך לתת מענה דחוף לסוגית המיגון במוסדות החינוך בעיר אשקלון הנעדרים אמצעי מיגון מינימאליים. הדברים קיבלו משנה תוקף כאשר בשלהי פברואר 2009 פגע טיל גראד בבית ספר באשקלון שהסב נזקים רבים.

נוכח השתלשלות עניינים זו, בתחילת חודש מרץ 2009, התבשר ראש עיריית אשקלון, מר בני ווקנין, על ידי סגן שר הבטחון, מתן וילנאי כי הממשלה אישרה תוכנית הצבת מיגוניות במוסדות החינוך באשקלון וכי התקציבים הדרושים נמצאים. אף מנכ"ל משרד ראש הממשלה דאז, מר רענן דינור הודיע כי לתוכנית נמצא תקציב וכי ניתן ליישמה באופן מיידי. ואכן בחודש מרץ 2009 הורה משרד הביטחון לפיקוד העורף להציב 9 מיגוניות ראשונות בגני ילדים אשר נבחרו על ידי העירייה, וזאת בהתאם לרמת הסבירות לפגיעה ישירה של טיל מחמת מיקומו של הגן

מאז הצבת 9 המיגוניות הנזכרות הפסיק משרד הביטחון באופן חד צדדי וללא כל הודעה מוקדמת או הסבר למעשיו, את הצבת המיגוניות במוסדות חינוך ולא השלים את ביצוע תכנית המיגון שאישרה הממשלה עד עצם היום הזה. וועד ההורים העירוני ועיריית אשקלון הגישו עתירה לבג"צ על שזה יחייב את המדינה להמשיך בהצבת המיגוניות כפי שהתחייבה לעשות.

ראש עיריית אשקלון שיגר מכתב לראש הממשלה, בנימין נתניהו, בנושא וביקש ממנו להתערב לטובת קבלת החלטות נכונות בעניין. "אדוני ראש הממשלה, אני פונה אליך על מנת שתפגין מנהיגות כפי שעשית בפרשת ברזילי ותפעיל את סמכותך על מנת להביא לסיום פרשת מיגון מוסדות החינוך בעירי על פי הבטחתו של סגן שר הביטחון" כתב וקנין. "ידוע לכל כי התקופה האחרונה המתאפיינת ברגיעה היא זמנית בלבד ואני אומר לך בביטחון – הכתובת על הקיר ועליך מוטלת האחריות המלאה" הוסיף וקנין.