עודדה פרץ

(בארץ)

לקראת "יום הזעם" של פעילי המחאה החברתית המתוכנן מחר בשדרות רוטשילד נגד ריביות הבנקים, הוזמנו מובילי המחאה, עידן מילר ואריאל מרום, לדיון דחוף בלשכת המפקח על הבנקים. ראשי בנק ישראל קראו למובילי המחאה המופתעים: "נצלו את יום הזעם לקרוא לציבור להיות אקטיבי מול הבנקים"

(דופק החינוך)

וועדת המשנה לביטוח ושוק הון בנושא חינוך פיננסי נשארה מיותמת היום מנציגי המשרד האחראי- האוצר, לאחר שזה החרים את דיוני הוועדה. ח"כ פאינה קירשנבאום, יו"ר הוועדה: " בכוונתי להגיש הצעת חוק הקובעת לוח זמנים ותקציבים קשיחים לקידום החינוך הפיננסי, על מנת לחייב את האוצר להניע את הפרויקט"