עברייני פסולת

(הדופק הפלילי)

מפקחי רשות מקרקעי ישראל פעלו באיזור מחנה כורדני בקרית מוצקין במבצע ייחודי נגד השלכת פסולת בלתי חוקית שהפכה למגיפה באיזור המיועד לבנייה למגורים – דרכי גישה פיראטיות ששימשו את עברייני הפסולת נחסמו לגישה