71% מהישראלים ו-57% מהפלסטינים תומכים במתווה של "שתי מדינות לשני עמים" - כך עולה מממצאי סקר שנערך במשותף על ידי מכון הרי ס' טרומן לקידום השלום באוניברסיטה העברית והמרכז הפלסטיני למדיניות ולחקר דעת קהל ברמאללה (PSR) בין 1 ל-10 במרץ 2010

הסקר התמקד במתווים העיקריים לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני: פתרון של "שתי מדינות לשני עמים", פתרון של "מדינה דו-לאומית" ופתרון של "קונפדרציה". מהתוצאות עולה כי לעומת פתרון שתי המדינות שאוזכר לעיל, רק 24% מהישראלים תומכים בפתרון של מדינה דו-לאומית, כלומר איחוד ישראל עם יהודה ושומרון ורצועת עזה והקמת מדינה אחת משותפת שבה הפלסטינים והישראלים יהיו שווי זכויות. בקרב הפלסטינים תומכים במתווה זה 29%.

פתרון נוסף שנבדק בסקר הוא של קונפדרציה ישראלית-פלסטינית שמשמעותו שתי מדינות עצמאיות זו לצד זו, אחת לישראלים והשנייה לפלסטינים, עם מוסדות פוליטיים משותפים. רק 30% מהישראלים ו-26% מהפלסטינים תומכים במתווה זה.

"מהממצאים ניתן ללמוד כי הן הישראלים והן הפלסטינים מעדיפים ישויות פוליטיות נפרדות ועצמאיות" מסביר פרופ' יעקב שמיר שערך את הסקר יחד עם פרופ' חליל שקאקי. "בחודשים האחרונים עלה שוב מתווה המדינה הדו-לאומית על סדר היום כמתווה בלתי נמנע וכפתרון היחידי האפשרי על רקע המצב הנוכחי בשטח. ואולם, מימוש פתרון זה נראה בלתי סביר בשל ההתנגדות החזקה כלפיו בקרב שני הציבורים".

בתשובה לשאלה אילו מהמתווים נראה לך כמתווה הקשה ביותר להשגה, סבורים 38% מהישראלים ו-42% מהפלסטינים כי זהו המתווה של מדינה דו-לאומית. אחוזים נמוכים יותר חושבים שפתרון של שתי מדינות הוא הקשה ביותר להשגה (29% מן הישראלים ו-32% מן הפלסטינים), ורק אחוזים בודדים חושבים שפתרון של קונפדרציה הוא הקשה ביותר למימוש (21% ו-18% בהתאמה).

המדגם הפלסטיני מייצג את תושבי הגדה רצועת עזה ומזרח ירושלים וכלל 1270 מרואיינים מגיל 18 ומעלה שרואיינו ב-127 מקומות בגדה וברצועת עזה, בראיונות פנים אל פנים. גודל טעות הדגימה הוא 3%. הראיונות נערכו בין 4 ו-6 במרץ. הנתונים הישראלים נאספו בראיונות טלפוניים בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל (501 נשאלים). הראיונות בוצעו בעברית, ערבית ורוסית בין 1 ל-10 במרץ 2010, וגודל טעות הדגימה הוא 4.9%.

הסקר המשותף נערך בתמיכת קרן פורד (קהיר) וקרן אדנאואר (ירושלים ורמאללה). הוא תוכנן ונוהל בידי פרופ' יעקב שמיר מהמכון למחקר ע"ש הרי ס. טרומן למען קידום השלום והמחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית בירושלים ופרופ' חליל שקאקי ראש המכון למדיניות וחקר דעת קהל (PSR) ברמאללה.