מרבית הנשאלים טענו כי מגורים של חרדים בישובים נפרדים יפעל הן לטובתם והן לטובת הציבור החילוני - 48% מכלל הציבור מסכים עם עמדה זו

כלים

בעוד בישראל נמשך הויכוח הציבורי הנוגע למעמדם של מיעוטים בחברה הישראלית, ובהם החרדים, מתברר כיום כי 61% מהחרדים בישראל מעדיפים להתגורר בישובים נפרדים מהחילונים, כך עולה ממחקר מקיף שערך בנושא פרופ' אבי דגני, נשיא קבוצת גיאוקרטוגרפיה, על המגזר החרדי בישראל ויחס החילונים אליו.

מנתוני המחקר עולה כי בתשובה לשאלה: האם אתה מסכים או לא מסכים עם הדעה שמוטב שחרדים יגורו בישובים חרדיים נפרדים, ולא יהיו מעורבים באוכלוסיה החילונית, וזאת גם לטובת החרדים וגם לטובת החילוניים, התקבלו התשובות על פי הפילוח הבא:

43% לא מסכים/ מאוד לא מסכים

16% מסכים במידה מסויימת

32% מסכים/ מסכים מאוד

9% אין דעה

פרופ' אבי דגני, אמר בתגובה לממצאי המחקר: "רוב החרדים (61%) נוטים לראות כיתרון להם, אופציה של מגורים מבודלים שלהם מכלל הציבור בישראל - ביישובים חרדיים טהורים. עם זאת, כשליש מהחרדים אינם נוטים לכך - והם קרוב לוודאי אלה המשלבים תורה ועבודה, והם יותר מעורים ומעורבים בכלכלת ישראל, לעומת החרדים המקיימים אורח חיים נוסח 'תורתם אומנותם'.

"דווקא רוב האוכלוסייה הדתית, הציונית (53%) הוא היותר מתנגד להפרדה החרדית - גם משום שרוב הציונות הדתית מקדשת ומקיימת אורח חיים דתי תוך השתלבות מלאה בכלל הציבור, ואולי גם מטעמי התנגדות עקרונית למתן תמיכה ליישובים שקרוב לוודאי יהיה צורך להעניק להם גם תמיכה ממשלתית.

"בקרב כלל הציבור (כולל חרדים) - 48% (שהם כ-53% מקרב מי שיש להם דעה בנדון) תומכים בהיפרדות החרדים משאר האוכלוסייה, אל מול מיעוט גדול (43%) אשר אינו מסכים להפרדה החרדית, ומתנגד לה ולהקצאת משאבים לאומיים ליצירת הפרדה יקרה למיעוט לא גדול, שאינו יצרני ברמה גבוהה, ויחייב תמיכה ממשלתית ביישובים שיקומו".