נתונים מעניינים, חלקם מפתיעים ומאתגרים, אודות עמדות הרווחות בציבור הדתי-לאומי ביחס למעמדה של האישה ולעיסוקיה, לערכי המשפחה הדתית, ההפרדה בין המינים, פורום "תקנה" ועוד – עולים מתוצאות סקר מיוחד, שנערך עבור תנועת האישה הדתית לאומית – "אמונה", לקראת הכינוס המיוחד שייערך מחר, יום רביעי (10/3) בכנסת, לציון יום האישה הבינ"ל. בין הנתונים הבולטים - בלבול בפרשת הרב אלון, ששמו נקשר בהטרדות מיניות

כלים

הסקר בוצע על-ידי מכון הסקרים "מאגר מוחות", בניהולו של פרופ' "יצחק כץ">יצחק כץ , ומהווה מדגם מייצג של האוכלוסיה הדתית-לאומית והחרד"לית הבוגרת.

עיקרי הממצאים: רוב גדול מאד רואה בחיוב ויתור של האישה על קריירה ועבודה, לטובת גידול הילדים וחינוכם. בעניין זה קיים פער משמעותי בין עמדות הנשאלים המגדירים עצמם כדתיים לאומיים, לבין אלו המגדירים עצמם חרד"לים. רוב המשיבים תומכים בהפרדה בין המינים – הן במסגרת פעילות תנועות הנוער, והן במסגרת פעילויות הפנאי הקהילתיות, וגם בעניין זה קיים הבדל גדול מאד בין המגזר הדתי-לאומי לבין המגזר המוגדר כחרד"לי. רוב מוחלט של המשיבים מעדיף שמשפחות דתיות יגורו בשכונות ובישובים מעורבים (דתיים-חילונים) ולא באופן נפרד ומתבדל.

רוב מוחלט תומך בעידוד עיסוקה ומעורבותה של האישה הדתית בתחומי האמנות והיצירה. רוב מוחלט מתנגד לשינוי בחלוקת התפקידים הדתיים והטקסיים במשפחה – בין גברים לבין נשים. רוב גדול מבעלי הדעה סומך ידיו על אופן הטיפול של פורום "תקנה" בפרשת "הרב אלון">הרב אלון , ואולם בולטים בשאלה זו המבוכה והבלבול הגדול, המוצאים ביטויים באחוז חריג וגבוה מאד של משיבים (30%) הפוסחים על כל הסעיפים ומגדירים עצמם כמי ש"אין להם דעה" בנדון. ככלל, מחשיב הציבור הדתי את עצמו כמי ששומר טוב מאחרים על ערכי המשפחה, משקיע יותר בחינוך הילדים ומוסרי יותר מן הממוצע הכללי באוכלוסיה.

יו"ר "אמונה" "ליאורה מינקה">ליאורה מינקה אומרת כי, מבחינתה, העובדה הבולטת בסקר היא שנשים דתיות רבות נקרעות בין שני עולמות – בין הקריירה לבין המסגרת המשפחתית – והבחירה ביניהם הופכת למשימה מורכבת. "עודדנו אותן ואפשרנו להן לצאת לעבודה, להתמקצע ולבלוט בתחומים שונים, אבל נראה שהמדינה לא השכילה עדיין להעניק להן את התנאים הנדרשים והאופטימלים, כדי להתמסר, במקביל, גם למשפחה ולחינוך הילדים".

עוד מדגישה "ליאורה מינקה">ליאורה מינקה שהיא מוטרדת מן הפער ההולך ומעמיק בתוך המחנה, בין ציבור המגדיר עצמו כדתי-לאומי לבין זה המוגדר כחרד"לי, לא רק ביחס לעמדות ותפיסות עולם, אלא גם ביחס להנהגות מעשיות ולאורחות חיים, המבליטים את השונות ואת הקרע המעמיק בין הקבוצות המשויכות, לכאורה ומלכתחילה, לאותו זרם ציוני-דתי באוכלוסיה. יסוד של אופטימיות מגלה יו"ר "אמונה" בנטייתם של הצעירים, כפי שמלמד הסקר, לתמוך בתפיסות שוויוניות, יותר מאשר ציבור הבוגרים והמבוגרים של המגזר הדתי-לאומי.

הכינוס של "אמונה" באודיטוריום הכנסת, מחר, יום רביעי, כ"ד באלול, 10.3.10 (בין השעות 14.00 – 16.00) מוקדש למקומה ולקולה הייחודי של היוצרת הדתית בתחומי התיאטרון והקולנוע. יוצגו בו, בין היתר, קטעי סרטים של תלמידות ובוגרות "מעלה".

אות אשת השנה של "אמונה" – יוענק במעמד זה ל פרופ' שרית קראוס , מדענית וחוקרת בעלת שם במחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת "בר-אילן".

"יצחק רט">יצחק רט – 4239559 - 052