ספרי לימוד

(דופק החינוך)

מליאת הכנסת אישרה לפני זמן קצר בקריאה ראשונה את הצעת החוק של שר החינוך להרחבת תוכנית השאלת ספרי לימוד. בכוונת שר החינוך להשלים במהירות את חקיקת החוק. על פי הצעת החוק יחויבו כל בתי הספר לקיים הליך הצבעה בדבר יישום התכנית להשאלת ספרי לימוד