ספרייה דיגיטלית ראשונה במגזר הדרוזי והערבי בכלל תיפתח בקרוב בכפר ג'וליס, תחליף את הספרייה המסורתית העמוסה בספרים, ותאפשר גישה חופשית דרך המחשב למגוון רחב של ספרים

הפרויקט יקל על חובבי הספרים וינגיש אותם לספרים שאין ביכולת המועצה להבטיח, יהווה מוקד פעילות חברתי בולט בישוב, יצמצם את הפערים החינוכיים הקיימים בין העדה הדרוזית לשאר המגזרים ויאפשר גישה רחבה למגוון ספרים שספריה רגילה איננה יכולה להכיל.

בהתייעצות שנערכה במשרד לפיתוח הנגב והגליל הומלץ על הכפר ג'וליס כראוי לשמש פיילוט בנושא ספרייה דיגיטאלית.

סגן השר איוב קרא (ליכוד) אמר: "פרויקט זה מהווה מהפיכה חברתית, חינוכית ממדרגה ראשונה ובמיוחד במגזר קשה מבחינה סוציו אקונומי כמו המגזר הדרוזי. הבטחתי שבכל ישוב דרוזי יהיה פרויקט שאעמוד מאחוריו ואדחוף אותו עד מימושו, וכל עוד אני משמש בתפקידי כנציג ציבור.

אמשיך לפעול למען קידום המגזר הלא יהודי, כפי שהצלחתי בפרויקטים רבים במגזר כדוגמת מרכז הצעירים הדרוזי בבית ג'אן, מרכז להבה במע'אר הקצאת תקציב להקמת בית השמחות בכסרא, מרכזי מזון ענקיים בשפרעם ובעוספיא שמעסיקים כ 150 איש, מרכז מגן דויד אדום בדאלית אלכרמל ועוספיה, תחנת כיבוי אש בעוספיא, הכרה בבית יד לבנים בדלית אל כרמל כאתר מורשת לאומי, בנוסף להצלחות תקציביות לטובת המגזר .

היה אפשר להביא עוד פרויקטים ובמיוחד מפעלים, אך לצערי חוסר תכנון ראוי במגזר מעכב כל התקדמות, לכן נצטרך להתמודד עם המגבלות הקשות הללו ולהאיץ בראשי הרשויות, להכשיר תכנון ראוי שיאפשר קליטת פרויקטים בתחומם."