שר החינוך, גדעון סער, החליט לקבוע תהליך הכרה (אקרדיטציה) במקצועות "מבחני סאלד" המתקיימים בחינוך החרדי (בנות) כשווי ערך לבחינות הבגרות

השר סער החליט לקבל המלצות צוות מקצועי במשרדו בראשות המנכ"לית, דלית שטאובר ובהשתתפות ראש אגף בחינות הבגרות, ד"ר משה דקלו, המפקחת הארצית על החינוך החרדי, הגב' רות אלמליח, מנהלת האגף העל יסודי, הגב' יפה פס וגורמי מקצוע נוספים במשרד שבחנו את הנושא בחודשים האחרונים.

על פי הסטנדרטים של בחינות הבגרות הוחלט, כי תהיה הכרה לגבי הבחינות הבאות:

א.מקצוע האנגלית של מבחני סאלד יהיה שווה ערך לאנגלית 3 יח"ל.

ב.ממוצע ציוני המקצועות "תולדות העמים" ו"תולדות ישראל" יוכר כש"ע יחדיו ל"היסטוריה כללית", ברמת 2 יח"ל.

ג.הכרה בציוני המקצוע מתמטיקה של "מבחני סאלד" כציון ש"ע לממוצע שני שאלוני הבסיס במתמטיקה. עם זאת, תידרש בחינת השלמה מרמת 2 יח"ל ל-3 יח"ל.

ד.הכרה בממוצע ציוני "לשון" ו"הבעה והבנה" יחדיו כמקצוע "עברית" 2 יח"ל.

תהליך ההכרה יאפשר לבוגרות מוסדות החינוך החרדי להשלים לבגרות אקסטרנית. בלשכת השר אמרו כי ביסוד ההחלטה עמדה הערכה באשר לבחינות, תהליכי פיתוח, ביצוע הבחינות בפועל וסוגיות מקצועיות נוספות בהקשר זה והיא תהיה על כנה כל עוד ישמרו הסטנדרטים המקצועיים הנדרשים.

"מהלך זה יצור פתח להמשך רכישת השכלה או הכשרה מקצועית והסרת חסמים לשוק התעסוקה. ההחלטה תחול רטרואקטיבית על כל בוגרת אשר עברה בחינות אלו במהלך עשר השנים האחרונות (החל משנת הלימודים תשס"ב). יצוין, כי מדי שנה נבחנות בבחינות סאלד כ-4,500 בנות חרדיות המהוות רוב בקרב הבנות בשכבת הגיל." אמרו בלשכת שר החינוך.