סעיד נפאע

(הדופק הפוליטי)

חבר הכנסת נפאע השתתף בכנס תמיכה בבשאר אסד הרוצח אזרחים - ועדת האתיקה בכנסת לא מצאה בכך פסול