סכסוכי עבודה

(כלכלה צודקת)

החרפה בשביתת מרפאות השיניים של קופ"ח מאוחדת - אל שביתת 360 רופאי השיניים של קופת חולים מאוחדת הצטרפו היום גם כ-120 השינניות *** העובדים מוחים על המבוי הסתום במו"מ עם ההנהלה על הסכם קיבוצי שיחול עליהם ועל הפגיעה בתנאי העסקתם *** נציגי העובדים: "אנו שבים וקוראים להנהלת מאוחדת שלא לפגוע במטופלים ולשבת עמנו לשולחן הדיונים"

(כלכלה צודקת)

הרקע לסכסוך: פיטורים חד-צדדיים ובלתי מוצדקים של 200 עובדי התברואה *** ההסתדרות להנהלת העירייה: "מדובר בגדיעת מטה לחמם של העובדים החלשים ביותר והיעדר תום לב ביחסי עבודה קיבוציים" ***

(כלכלה צודקת)

הסכסוכים שאושרו היום (ה') נוגעים לעובדי חברת התעופה אייר-פראנס ק.ל.מ וחברת אגד. הרקע בשני המקרים: מבוי סתום במו"מ על הסכם קיבוצי חדש