סימן שמצב הביוב הוא בכי רע. ריח רע ומי ביוב הנוזלים מתוך הצנרת מעידים

Elements not found...