ביוזמת ענף הגזים התעשייתיים בהתאחדות התעשיינים: לראשונה בישראל גלילי גז המיועדים למזון יזכו לסימון מיוחד, שימנע תקלות של העוסקים בגזים תעשייתיים בענף המזון.

גזים תעשייתיים הם כלי עבודה חיוני וחשוב בתעשיית המזון. על פי הנחיות משרד הבריאות הגזים המשמשים בתהליכי ייצור מזון והבאים במגע עמו, מחויבים להיות גזים ייעודיים למזון, העוברים בעת הייצור והאריזה פיקוח ובדיקות התאמה למזון וייצורם מחויב להיות מפוקח על ידי משרד הבריאות – שרות המזון. הגזים העיקריים, בהם נעשה כיום שימוש בתעשיית המזון, הינם חנקן פחמן דו-חמצני ותערובותיהם.

במסגרת דיונים משותפים שקיימו מנהל שרות המזון הארצי וענף הגזים התעשייתיים בהתאחדות התעשיינים, שהוקם במטרה להוות גוף גג להסדרת והטמעת בטיחות בעבודה עם גזים תעשייתיים, הוחלט לאחרונה ע"י חברי הענף לאמץ באופן וולונטרי החלטה לסימון גלילי גז המיועדים למזון באופן המבדיל אותם מגלילים לשימושים אחרים.

לפי ההחלטה שהתקבלה, החל מה- 1 ביוני 2012 יחלו החברות  בענף הגזים התעשייתיים לסמן את הגלילים המיועדים למזון בהתאם לסימון :RAL 5021, מתוך הבנה כי סימון זה יסייע לשמירה על בטיחות ולמניעת תקלות של העוסקים בגזים תעשייתיים בענף המזון ולאחר שהתקבלה הסכמתן של כל החברות  בענף.

כלים