סיור חברי הכנסת בערבה

(הדופק הפוליטי)

כצ'לה: נפעל לשינוי החלטת הממשלה להשאיר מספר העובדים הזרים לחקלאות על 26 אלף. השר שמחון הסכים להשהות החלטות בנושא העובדים הזרים לאזור הערבה עד למציאת פתרון. למרות הפגרה, הגיעו היום חברי כנסת בראשותו של יו"ר הכנסת רובי ריבלין וביזמת ח"כ יעקב כץ (כצל'ה) לסיור במשקים החקלאיים בערבה התיכונה לעזור בקטיף עגבניות צ'רי אורגניות לייצוא