נפוטיזם

(הדופק הפוליטי)
צילום: אילוסטרציה

 ועדת השרים המיוחדת לעניין מינויים בכירים בשירות המדינה גיבשה מסמך המלצות לשינוי חקיקה ונהלים בנוגע למדיניות המינויים במשרדי הממשלה ופעילות ועדות האיתור. לפי הפרטים שפורסמו עד כה באמצעי התקשורת, עשרות משרות שעד כה מונו בהתאם לנהלים המקובלים למינויים בשירות הציבורי – קרי, על ידי מכרזים או ועדות איתור – יוכרזו כמשרות אמון, אותן יוכלו השרים לאייש כרצונם.