נפאל

(כלכלה צודקת)
קבוצה ראשונה של 14 עובדי סיעוד מנפאל נחתה אתמול בישראל

קבוצה ראשונה של 14 עובדי סיעוד מנפאל נחתה אתמול בישראל במסגרת פיילוט להעסקת עובדים זרים בסיעוד כחלק מהסכם בילטראלי בין מדינות וכחלק מהמאבק למיגור התופעה הפסולה של גביית דמי תיווך מעובדים וסחר בבני אדם. רשות האוכלוסין וההגירה השלימה חתימה ויישום של הסכמים בילטראליים בכל הענפים בהם מאשרת הממשלה להביא עובדים זרים