נעמי צור

(ירושלים)

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים במשרד הפנים, דנה במדיניות תכנון לשכונת בית הכרם והחליטה על אימוצה. מדיניות התכנון, אשר אומצה ע"י הועדה המחוזית, מאפשרת לבית הכרם לשמור על צביונה תוך מימוש פוטנציאל הצמיחה וההתחדשות שלה

(מתגייסים למען הסביבה)

הכנס מציין מהפך ברשויות המקומיות שמתקיים ביוזמת ארגוני הסביבה, המשרד להגנת הסביבה ומרכז השלטון המקומי: לראשונה בישראל, התושבים יהיו שותפים בקבלת החלטות בשקיפות מוחלטת בכל הנוגע לנושאים סביבתיים חשובים ועקרוניים במקומות מגוריהם