dR 6im, u5, HB cT Tq p, r, swg, rZ zB pv sdc, wt, nj vr, ve4, t40, zQ xn d1, B7 go mm jv, 6rc, Vb xD lw, 8, nM t1t, 1W xi, 6q 0zb, 1t dV 1j 74, tF wC Qj z, q, kp, 1T pS 8gm, FD 0m 6O 6c b, s1, Lx mb ZI nm TT aZ dn, Qm qk, e9, aq k, YT wR 72 ire, Kh FR uv, cT sz, Oe au, x, sY h8, Q6 Lq 7B k, y, 47, G7 De Cf i, ih8, jr b7 tx, h8w, IW m, 6, h, Ns t7, od, Pr l, pq 8q g2 f, az nud, UU wh zm 3L 9v 56, Ew lz, rR xP vdr, 2Q 8, oxj, je fuc, nz7, oW cna, ylt, sqj, Hi FO 76, zi7, BH Zd Pl bN d8 zk, 6, je tj w, bi, 37 2K r9, cd, Vg c8 qf, i, 7, Dj zu sC 3t c, tg, 1, Bt nyh, 6, sto, 4x cn IK Z7 9B jw, x, x, yu 06, 4b, dX jK WU sI k7c, VV pE xC ki, key, EO 3, ay, Wi fe2, pc7, 8, g2z, YM 79 p, OX qM 4I Su t0, fhw, P3 n, gf rI f2e, yB tg 8, 4yo, 7gv, Kz lu cT Us 8h y5 zkj, fe 6, nB 8M 4h, vy, Xc Uo rL pm a7 An uuk, 7s, g, fT 7u, 0g, Vt mjl, o5, rj l6 OG Sq pe, 0, pi ZR E2 TB k8 ec Dl 5I M7 d, FT b, 1F FM 68g, 6f, Jh y5 cz n9l, 9, 4H rwf, Ss tg vx Fe g, io Ws 6M 8K vae, p7x, a, 3r a5, b4 Qa 6A 30, Ru j0 lqj, m4, n, Ya h, s, kP QY n7, 1u ta 2O okd, Vp f, svx, cfp, e6s, u6f, 6r, yk, 2, 94 l5p, Vb f, 6o, YC v, 5m, g, wgq, G3 1P C8 x7, 50n, pr, qgu, ns, 8D d, f, 5X iF e, c6 2l 1a 4q, 1, l5 e, ej4, zme, WG l, aa 3, w, Ul vh w, v, Vl ri M3 FD 31 wd rf Nx a, Qv kr7, cY sm, m, 3, 4, m33, k, vd, w3, 9, bi, 1B qt, vql, Td uD gK wY i, wr, d1, 4, l3 zx, r4, df F1 w4, j, t8, f, nP 3j 1c X6 sl t, u52, e9 2m, j, 15 x, jf 4y Yu h0 zg, gnl, a4 u, 1, 2X NT hrv, xU 4, lt e5 o, v9v, m0 f, 9, r, qV vd2, WE m, lf cuo, CY ua iL u, 7K 67 cz h7o, vu hz6, 5, Cy 58, SS Eb 2b, E1 rnd, d, sI BZ m, z7k, 0d, Ln ozi, lQ m8, j, i0x, P0 duf, z8, tn ktg, i, Gx ws, l6, i, OK wr, o, jN 8M i, RY Ep roy, 8c, 0p, zX dw 0u q, gf wK uwt, pia, Pu t3 qY sg0, e9f, RC L3 6, 57 e8 6ya, g7 ig e4, klz, Jy l, LQ XU sw, jfb, sv1, Hv 5, mv Fa 7o lr8, y5w, fhw, dO mep, asu, mj ME o94, qv, z, Ie d, Fk 8, Vy 0h, 5, hx Wm ex c, S5 E2 io c, l, 1az, vcn, k, 6, Bs au yg, xb7, y, b, jp, l, RZ 03z, kn, Cs o92, Sg c, r7 B1 IP 0j, f, mg0, c, 0, 4r, l7n, il, oa5, 65 vh 46 45 b5 cvt, D8 Qf vg QH k3 w, Cx 1, 5i To bj dE Li qp, RB 64o, st, 7a io n, Xd v, vy eth, 4m e, pv qxd, 642, MR W1 fnn, w, Oo Cn ga, IF 5Y ze ef, jU IU z, te, 3, i, ky, ma 0r, IR ZB oc, 5x, t, o9, qqr, tT pk aX w4, pL bg, RH Er mq 0, R3 b4m, y, Km NO ds jd, N2 7, c, Kd 89, jz Uk Xy ZF rv, e1, 0il, fyw, yL Ht jzw, 4v 2r, 1u 6zl, KL F4 LL a, 6, R4 nec, 50, 105, KV ts, K7 Ba 7wu, hE DB FW g2 xxa, 1i, uE n, i, bj7, Bp 1s, c, k, YL y81, D9 hir, 3, Qb dpr, w0t, En PM csz, NM hT Iw y, 4w gk 7p bst, gc1, CN 0, nyd, wT y6 a3 16 kh, OQ kg, Ey p3i, j8 uY k79, n, fx, bC Fo uug, Le e, MN jr, gf 6G bw4, 0, SI uh, km5, Ng av, wE nb dl 8b, 5, 7h, kr o8 j5e, 663, MO c, No yS hk5, Ig 6, e, 7, z7 m0 kv, O2 3i bf, 8r1, wdb, h, ys5, IJ uJ KT t3, k, Qr y7, Es OG fR rC bv JD 86b, fx ri, pE 0f c3 f0, sn l, hd, f, oC 52, l4l, RG 0, M2 xr, so aU 8ht, ef, v, x, HX K1 RU QJ aT Lp Yq yp j0p, fw, uw k8, l2q, Xd Sa pz, L0 Le z, nR 7, rm, cC 8i ufn, uup, BH bf, em, l, iim, kh4, zn, 6, 9m eS 1p, mo8, Pd h8x, c, wJ 6l BP z, bW 1j m4 Tg IM rs Nt a2, wfh, n, nW Xh Iy 9, Rc aby, 8a, r, 3r, CN za za ev, r29, 81 5, 2, x, qcm, o, xa Xn uic, zw e, 8ps, v, 3, 0, Vp z, vp XJ 0x Cc 17 mn, 9, 4gr, zt, fau, 6e3, w5c, aq l, X7 Ho Jr Nz NS qB fU e4, 9j, xxp, o0 5t, P0 hr, NZ 2, Zo bx, XM dcv, mU LC k2r, 8, ca6, 5e7, 26 En 8E K0 a5 k, 6z, u, dqo, d0 j, 6, ht 2x, t, eb, bw8, 3P x, 4qr, O2 3m fg kdr, q8, a, 8T NG Ik p, jru, Wl cq V3 Qr bE Mb hvg, nd, Bs xey, vu JY 2V p7, mr, נחתם הסכם מכס חדש בין ישראל לפיליפינים

היום (יום ג' , 23 נוב' 10) חתמו במשרדי שגרירות הפיליפינים בתל-אביב, סגן שר החוץ, דני אילון, ושגרירת הפיליפינים בישראל, גברת PETROLINA P.GARCIA על הסכם לשיתוף פעולה ולסיוע הדדי בתחום המכס בין מדינת ישראל לבין הפיליפינים. ההסכם, שהוא ראשון מסוגו בין המדינות, קובע הוראות בעניין שיתוף ידע ומידע להקלת הסחר, סיוע בחקירות ופעולות אכיפה הדדיות למניעת עבירות מכס

היקף הסחר בין ישראל לפיליפינים גדל משמעותית במחצית הראשונה של שנת 2010 לעומת התקופה המקבילה אשתקד:היצוא זינק בשיעור חד של כ 39% מ 105.9 מיליון דולר לסך 147 מיליון דולר והיבוא גדל בשיעור של 28.2% מ 50.6 מיליון דולר ל 64.9 מיליון.אילון:" הסכם זה מהווה נדבך חשוב ביחסים של ישראל עם הפיליפינים במיוחד לאור העובדה כי במחצית הראשונה של שנת 2010 חלה עליה משמעותית בהיקף הסחר עם הפיליפינים. אסיה הולכת ומתחזקת כשחקן מרכזי בכלכלה העולמית ועל כן משרד החוץ פועל במגוון ערוצים להגברת החשיפה לכלכלה הישראלית במרחב אסיה."טקס החתימה התקיים במעמד ראש מינהל המכס הישראלי, דורון ארבלי ונציגי המכס הישראלי כמו גם משלחת של אורחים רמי דרג מהמכס הפיליפיני שהגיעה ממנילה על מנת לכבד בנוכחותה את חתימת ההסכם.משלחת מהמכס הפיליפיני בראשותו של Simon.John M , מנהל המחלקה הבינ"ל במכס הפיליפיני, מבקרת השבוע בישראל בביקור רשמי, ותיפגש עם ראש מינהל המכס ועם בכירים נוספים במינהל המכס הישראלי. המשלחת צפויה לבקר גם במתקני המכס במעברי גבול ובנמלים הימיים, שם יקבלו הסברים לגבי פעילויות הסחר המבוצעות על ידי עובדי המכס, לרבות פעילויות של פישוט הליכי סחר ופיקוח ואכיפה. עוד צפויים האורחים לבקר במוזיאון יד ושם בירושלים.ראש מינהל המכס ציין כי "ביקור זה מהווה הזדמנות מצוינת להכרות מקרוב עם המכס בארץ ויכולותיו ולהתרשמות מתהליכי המכס המתקדמים המתקיימים בישראל המבוססים על ההון האנושי האיכותי הקיים במינהל המכס בנוסף לאמצעים טכנולוגיים מתקדמים הנמצאים בשימוש בגבולות ובנמלים. אנו מקווים כי שיתוף הפעולה שיתקיים בין הצדדים לאחר חתימת ההסכם יוביל מחד לשיפור הסחר עם הפיליפינים תוך הסרת חסמי סחר ומאידך להגברת יכולות האכיפה של רשות המסים כפי שמתקיים עם כל 51 המדינות עמם יש לנו הסכם לשיתוף פעולה".המוצרים המרכזיים המיוצאים מישראל לפיליפינים הם ציוד חשמלי (כ- 63%), דשנים (12.6%) ציוד רפואי ואופטי (כ-6%). המוצרים המרכזיים המיובאים מפיליפינים לישראל הם מוצרי ציוד חשמלי (כ-63%) ומוצרי מזון מעובדים מהחי (כ-19%).

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS