נאמנויות

(עורכי דין)

shiraעו"ד שירה שיין (פריד) ממשרד מיכאל שיין ושות', המתמחה בניהול נאמנויות עבור יחידים ותאגידים בינלאומיים, זכתה לייצג את הקהילה המשפטית בישראל בכבוד, ולהיכנס למשבצת המיסוי ברשימת 100 עורכי הדין המובילים של המגזין היוקרתי: Lawyer Monthly Magazine – Leading Lawyer 100, הודות לעיסוקה המאסיבי בתחום הנאמנויות בארץ ובחו"ל