שר החינוך גדעון סער, חתם על שינוי בתבחיני תנועות הנוער שמשמעותן הקצאת תקציב יעודי בסך כ-2.5 מליון ש"ח לעידוד פעילותן של תנועות הנוער בפריפריה וסבסוד חניכים. שר החינוך מסר כי מהלך זה הינו חלק בעידוד וחיזוק פעילות משרד החינוך בפריפריה. במסגרת זו לראשונה יינתן סיוע לסבסוד חניכים החברים בתנועות נוער, אשר יסייע בהפחתת תשלומי הורים, וכולל בין היתר: סיוע ב"דמי חבר", טיולים, מחנות וקייטנות במסגרת הפעילות בתנועת הנוער. כמו כן, תוכפל השתתפות משרד החינוך בפתיחת סניפים בפריפריה

שר החינוך הוסיף כי הוא רואה חשיבות רבה בפעילותן של תנועות הנוער ומייחס להן תפקיד מהותי בעיצוב פני החברה בישראל. במסגרת זו, יעניק משרד החינוך תמיכה של עד 90% מעלותן של יוזמות חינוכיות בפריפריה במגוון תחומים, כגון: הגברת פעילויות ערכיות בבתי הספר, קיום פעילויות ייעודיות לעולים, הקמת להקות וקבוצות תיאטרון, קידום מנהיגות בספורט ועוד. שינוי התקנה, צפוי להביא להצטרפותם של אלפי חניכים חדשים בפריפריה לתנועות הנוער השונות.