משחק החיים

(דופק החינוך)

עמותת "Kids creating peace" מחדשת את פעילות הדיאלוג בין בני נוער ישראלים ופלסטינים, שהוקפאה בשל ההסלמה בחודשי הקיץ האחרון. כ- 40 בני נוער ישראלים ופלסטינים נפגשו בפארק קנדה ונחשפו להכשרה ייחודית, המכוונת לקבלה וכיבוד האחר מתוך תפיסה של ערך ומסוגלות עצמית.

(רכילות עסקית)

מידי שנה מעניקה עמותת אקים, את "אות יקיר אקים". הפרס ניתן למתנדבים אשר פועלים באופן מיוחד לטובת אוכלוסייה בעלת פיגור שכלי. אות זה מבטא את השאיפה של אקים לטפח מעורבות חברתית, נתינה לזולת, אחריות הדדית ואהבת האדם