משרד הבריאות העביר הבוקר להנהלת בית החולים רמב"ם רשימה של 10 מנהלי מחלקות יחידות ורופאים בכירים, שיש לקבל את התפטרותם לאלתר. בצעד חריג, החליטה הנהלת רמב"ם "לסרב פקודה", ולסרב לקבל את התפטרות הרופאים. בהנהלת רמב"ם אומרי כי מדובר ברופאים העובדים ברמב"ם שנים רבות ומרכזים תחומים חיוניים לטיפול בחולים

כלים

ברמב"ם ענו להוראת משרד הבריאות באמירה לפיה: "קבלת ההתפטרות של רופאים אלו באופן מיידי, תהווה פגיעה קשה בחולים."

"הנהלת רמב"ם מתוך ראייתה את טובת החולים איננה יכולה לבצע את הנחית משרד הבריאות." הודיעה הנהלת רמב"ם.