וועדת הכספים של הכנסת נעתרה לבקשתו של סגן יו"ר הכנסת וחבר בוועדת הכספים ח"כ מגלי והבה לקבוע לאלתר דיון מקדים בנושא הפיצויים לבעלי אדמות דליית אל כרמל ועוספיא. הדיון עתיד להתקיים ביום שלישי הקרוב (22.10.2010) בשעה 10:00 בחדר וועדת הכספים של הכנסת. לדיון יוזמנו בין היתר מנכ"ל משרד ראה"מ, מנהל מינהל מקרקעי ישראל, ראשי המועצות דליית אל כרמל ועוספיא וחברי הוועד העממי

ח"כ והבה יזם את הדיון על רקע תביעתם של בעלי הקרקעות תושבי דלית אל כרמל ועוספיא לקבל את כל המגיע להם בתמורה לקרקע שבבעלותם, שעליה מתוכננים לעבור פרויקטים לאומיים כדוגמת צינור הגז, כביש 6 ורכבת ישראל.

ח"כ והבה אמר: "לאחר ניסיונות רבים להסדיר את ההבנות בין ממשלת ישראל לבין בעלי הקרקעות, הרי שלא נמצא הסדר פיצויים הולם כפי שהתחייבה הממשלה לאותם תושבים. בכוונתי להביא בדיון להפסקת העיכוב הבלתי מתקבל על הדעת במתן הפיצויים או קרקע חלופית כתמורה לבעלי הקרקעות שנפגעו".